Creatief taalonderwijs met betrokken kinderen

Training door Stichting taalvorming

Wil je betekenisvol taalonderwijs waarbij kinderen met plezier gaan vertellen en schrijven? Zoek je naar mogelijkheden om de taalvaardigheid van álle kinderen op een zinvolle manier te vergroten? Of je nu werkt mét of zonder een taalmethode, Taalvorming biedt een aanpak waarbij ieder kind gemotiveerd en betrokken raakt. In deze serie van drie praktische workshops maak je kennis met de taalronde. Door tijdens de bijeenkomsten zelf te ervaren hoe de aanpak werkt en tussen de bijeenkomsten in taalrondes uit te proberen in je groep.

Hoe werkt een taalronde?
Een taalronde is een zorgvuldig opgebouwde opeenvolging van verschillende taalwerkvormen die kinderen uitdagen tot vertellen en schrijven, voor en met elkaar. Een taalronde start altijd met een kring waarin coöperatieve groeps- en duo-werkvormen en individuele opdrachten elkaar afwisselen. In een taalronde zijn alle taaldomeinen op een natuurlijke manier aan elkaar verbonden. Ook leg je met deze werkvorm eenvoudig de link tussen taal, wereldoriëntatie en cultuur. De focus ligt op het goed leren vertellen en schrijven, waarbij we uitgaan van eigen ervaringen van leerlingen. Zo werk je aan doelen uit het taalonderwijs en cultuureducatie.  

Workshop  
In twee workshops doe je ervaring op met het doen van een taalronde. Tussen de bijeenkomsten kun je een of meer werkvormen uitproberen in je eigen groep. Onderwerpen die aan bod komen zijn:  

• Uitleg van de taalronde: wat zijn de stappen en uitleg per stap wat het effect is.
• Welke onderwerpen kies je als gespreksonderwerp en waarom? Hoe stel je je vragen zo dat elk kind ‘op beelden en woorden komt’? 
• Van kleuters tot groep 8: hoe kun je de methodiek gebruiken? 
• Hoe zet je de taalronde in een groep met kinderen met een andere taalachtergrond? 
• Verbinding tussen taal en zaakvakken: hoe combineer je taal en wereldoriëntatie in een taalronde? En taal en kunst? 
• We zullen met elkaar (delen van) een taalronde doen. 

Geen periodes beschikbaar.