ParnasSys algemeen en Zien!

Training door Driestar

Integraal is de kwaliteitszorgmodule binnen ParnasSys. De elementen uit Integraal worden betekenisvol gemaakt voor leraren. Leraren gaan aan de hand van Integraal met elkaar in gesprek over onderwijs. Hierbij ontstaat een professionele dialoog. Dit betekent kwaliteitszorg waarin niet het instrument maar de mens centraal staat.

De bijeenkomsten zijn met name werk- en intervisiebijeenkomsten. Er wordt aan de slag gegaan met verschillende onderdelen uit Integraal waarbij de insteek steeds is dat wij met en van elkaar leren. Het is een uitdaging om tijdens het werken met Integraal als het ware oefenruimte te creëren voor het geven van feedback. 

Het vertrouwd raken met de knoppen wordt niet geïsoleerd aangeboden, maar gaat hand in hand met het verkennen van de verschillende onderdelen uit Integraal. Zo wordt het betekenisvol.

Wij steken in op een onderdeel, bijvoorbeeld (een deel van) de basisvragenlijst. Van hieruit gaan wij ‘weven’ en wordt er terecht gekomen bij andere onderdelen in Integraal (tevredenheidspeilingen, persoonlijke ontwikkeling, schoolontwikkeling). Steeds wordt de relatie gelegd met de opbrengsten. Zijn er verbanden en patronen? Wat zeggen deze verbanden en patronen en hoe gaan wij hiermee aan de slag?

Naast het verkennen van de onderdelen wordt ook daadwerkelijk aan de slag gegaan met Integraal. Er wordt geoefend met bijvoorbeeld het uitzetten van een vragenlijst onder (een deel van) het team. De werkopdrachten die uitgevoerd worden zijn betekenisvol voor zowel directie en IB’ers als teamleden. Dat wil zeggen dat het enerzijds aansluit bij de ‘behandelde stof’ tijdens de bijeenkomst en anderzijds voorbereidt wat wij daadwerkelijk met het team gaan doen.

Aan het einde van de bijeenkomsten wordt er bekeken of er binnen de bandbreedte van het succesdimensies is gewerkt en wordt er met een expeditieteam bepaald (bestaande uit enkele directie- en teamleden) wat de volgende stap is.


Geen periodes beschikbaar.